Diffenbachia Maculata

VETERINÁŘ RADÍ : První pomoc při otravě psů a koček

Problematika otrav psů a koček z různých nástrah pohozených venku na ulici, ale i v domácnostech je, bohužel, stále aktuální. Existuje mnoho pro psy a kočky toxických látek, které mohou způsobovat otravy a právě těm by měl každý chovatel věnovat dostatečnou pozornost

Mezi nejběžnější otravy u psů a koček řadíme zejména:

a) OTRAVA PSŮ A KOČEK ČOKOLÁDOU :

Pro člověka je čokoláda lahůdkou, pro psy a kočky však může být smrtelným jedem.V povědomí lidí je již dost známa skutečnost, že i taková dobrota jakou je čokoláda, je pro zvířata toxická, avšak i přesto dochází bohužel poměrně často k intoxikacím domácích zvířat touto látkou. 

Čokoláda, samotný kakaový prášek, čaj nebo i kolové produkty dle kvality totiž obsahují různé koncentrace teobromínu, který je zodpovědný za toxicitu. 
Theobromin objevil v roce 1841 v kakaových bobech ruský chemik Alexandr Voskresenský, avšak poprvé byl teobromin izolován ze semen kakaovníku až v roce 1878. 
Právě teobromin v čokoládě může psům i kočkám způsobit vážné zdravotní komplikace, otravu, ba dokonce i smrt.

Obsah pro psy a kočky jedovatého teobrominu ve vybraných potravinách :
.

  • Kakaová moučka : cca 1-3% (10-30mg/g), 
  • Neslazená kvalitní čokoláda : cca 1-1,5% (10-15mg/g)
  • Mléčná čokoláda : cca 1,5 mg/g.
  • Bílá čokoláda obsahuje zanedbatelné koncentrace teobrominu. Neznamená to však, že je vhodné bílou čokoládu psům či kočkám podávat. Bílá čokoláda rozhodně není pro psy a kočky dobrým pamlskem !

Příznaky otravy psů čokoládou : zvýšené, častější močení a zrychlený tep srdce, který může u psa v rámci otravy čokoládou přerůst až do srdeční arytmie. Dalšími průvodnímu příznaky otravy psů čokoládou jsou zejména nervozita, neklid, nespavost, svalové křeče a záchvaty. Mezi časté příznaky otravy psů čokoládou rovněž patří i nevolnost a zvracení.

U běžné mléčné čokolády se příznaky otravy psa nebo kočky teobrominem začínají projevovat již od 10g na 1kg váhy psa nebo kočky, kdy zejména u menších plemen psů může být i tato dávka letální, tedy smrtná. Tyto příznaky otravy zvířete mohou přetrvat i několik desítek hodin po pozření toxické dávky teobrominu, tedy po pozření čokolády nebo kakaového prášku.

Smrt při otravě psa nebo kočky čokoládou ve vzácných případech může nastat již od dávky 115 mg/kg teobrominu, tj. 10g kvalitní hořké čokolády na 2-3 kg váhy zvířete !

PRVNÍ POMOC v případě otravy psa čokoládou : V případě, kdy pes pozře velké množství čokolády je první pomoc nespecifická a budeme se jí věnovat na konci článku. V pozdějších stádiích při rozvinutých příznacích otravy psa čokoládou lze pozorovat křeče a stahy svalů, které v rámci veterinárního vyšetření veterinární lékař tlumí diazepamem, případně zvíře přivede až do sedace (umělé přispání zvířete); vhodná je rovněž podporná hydratace infuzní terapií, tedy podáváním tekutin nitrožilně. V každém případě, a to i při podezření na otravu psa nebo kočky čokoládou, tedy teobrominem, neztrácejte čas a kontaktujte bez prodlení veterinární pohotovost : často i několik desítek minut může při včasném zásahu veterinárního lékaře zachránit Vašemu chlupatému miláčkovi život.

b) OTRAVY PSŮ JEDY NA HLODAVCE ( kumaríny ) :

Pes či kočka se snadno může otrávit z běžně dostupných kumarínových nástrah na hlodavce, tedy především z jedů na krysy a myši.Jako jed pro likvidaci nežádoucích hlodavců se používají především kumaríny, kdy do této skupiny patří široká skupina antikoagulačních látek. Mezi nejčastěji využívané patří např. warfarin, pindone, cumachlór, izovarelyl, brodifacoum, bromadiolone. Tyto látky pojmenované jako antikoagulační všeobecně snižují srážlivost krve, což má za následek úhyn zvířete na vykrvácení. Starší typy kumarínů snižují srážlivost krve a zvyšují fragilitu cév, takže jsou náchylnější k prasknutí. Oděrky či řezné rány se pak jako následek otravy výrazně hůře hojí. Tyto starší typy kumarínů obsažených v jedech na hlodavce působí jako kumulativní jedy.

U kumulativních jedů je nutné, aby jedinec přijmul více dávek jedu na dosažení toxické hladiny. Novější generace jedů na hlodavce, mezi které pařtří brodifacoun a bromadiolone jsou však již koncipovány jako jednorázové, kdy i malá pozřená dávka může způsobit smrt zvířete. Tyto látky se míchají se základním návnadovým materiálem, kterým jsou nejčastěji zrni, obilný šrot, masokostní moučka a cukr. Je třeba připomenout, že zejména návnady na hlodavce s přídavkem masokostní moučky jsou pro psy a kočky velmi atraktivní !

Nebezpečí otravy psů jedem na hlodavce : Pro chovatele psů a koček či drobných hlodavců, je značnou nevýhodou skutečnost, že u otravy psa kumaríny je, že projevy otravy se objevují několik (2-5) dnů po pozření návnady na hlodavce, a to bývá na zásah veterinárního lékaře již častokrát pozdě. Proto je potřebná zvýšená pozornost u majitelů pejsků a kočiček hlavně v domech kde se provádí pravidelná deratizace, a také venku na vycházkách, kde jsou právě tyto typy jedů používány traviči pro jejich lehkou dostupnost.

PRVNÍ POMOC při otravě psa jedem na hlodavce ( krysy ) : je všeobecná, podobně jako u jiných typů otrav. Navíc i při pouhém podezření na tento typ otravy je vhodné podat pejskovi zvýšené dávky vitaminu K po více dnů. Při opožděné návštěvě veterinárního lékaře v případě již rozvinutých příznaků otravy jedem u pejska, jako je krvácení z nosu, očí, konečníku je intervence lékaře častokrát bohužel bez výsledku. Na místě je tedy při každém podezření na pozření návnady na hlodavce domácím miláčkem vždy a bez prodlení navštívit veterinární pohotovost. Včasná návštěva veterináře výrazně zvyšuje šanci, že u pejska či kočičky nedojde k trvalému poškození zdraví či smrti.

c) OTRAVY PSŮ A KOČEK NEMRZNOUCÍ SMĚSÍ ( Fridex ) :

Sladká chuť nemrznoucí směsi je častým důvodem otrav psů a koček.Hlavní složkou nemrznoucí směsi ( Fridex apod. ) byl dříve používán etylénglykol, který je v dnešní době nahrazován bezpečnějšími variantami alkoholů zabezpečujících nízký bod mrznutí u těchto tekutin. Je však třeba říci, že se ještě se po garážích najdou staré zásoby, hlavně nemrznoucích kapalin zn. Fridex nebo jiných směsí, kde je etylénglykol použit. Etylénglykol patří mezi jedny z nejnebezpečnějších látek pro vaše domácí mazlíčky, pokud se v jejich blízkosti nachází.

Nebezpečí otravy psů nemrznoucí směsí : Výrazným nebezpečím etylenglykolu obsaženého ve směsi Fridex je skutečnost, že jeho chuť je sladká, což je důvodem proč jej psi s oblibou bez problémů sami vypijí např. z louže, kde jsou vylité směsi z chladiče aut, nebo přímo, což je horší variantou, z plechovky kde je Fridex s obsahem etylénglykolu skladován. Nebezpečí etylénglykolu spočívá jednak v otravě alkoholem a jednak v tvorbě metabolitů tzv. oxalátů, které se po vyloučení v ledvinách vysráží vlivem kyselého pH v moči na velice ostré krystaly, které doslova roztrhají buňky ledvin zvířete.

Příznaky otravy psů nemrznoucí směsí : Příznaky otravy psů nemrznoucí směsí ( Fridexem ) jsou v prvotní fázi jako otrava alkoholem, tj. nevolnost, zvracení, apatie, snížení reflexů. K tomu se pak přidává zvýšená žízeň a zvýšené močení a to s tím, jak postupuje poškození ledvin, které následně může přejít až v jejich selhání, které se projeví jako dehydratace, letargie, nechutenství, zvracení, různé záchvaty až kóma.

PRVNÍ POMOC při otravě psů nemrznoucí směsí : Bohužel, specifická léčba u otravy psů Fridexem, tedy nemrznoucí směsí, není u zvířat z hlediska veterinární medicíny plně dostupná. Po první nespecifické pomoci podává veterinární lékař intravenózní infuze na úpravu hydratace organizmu a na „průplach“ ledvin od toxických oxalátů. Z hlediska veterinárního lékařství není prognóza otravy nemrznoucí směsí u zvířat s již rozvinutými příznaky ledvinového selhání příznivá. Vždy ihned volejte veterinární pohotovost a sdělte veterinárnímu lékaři především množství látky, které Vaše zvíře přijalo a název výrobku spolu s časem, kdy ke konzumaci došlo. Tyto informace pomohou veterinárnímu lékaři stanovit pro Váš případ nejvhodnější postup.

d) OTRAVY PSŮ A KOČEK PESTICIDY kromě kumarínů :

Styk zvířecí kůže s herbicidy či olizování herbicidů může mít pro psa fatální následky.Většina herbicidů, moluskocidů, insekticidů ( pesticidů obecně ) působí na nervový systém zvířat. V případě práce s těmito látkami bychom vždy měli zabezpečit, aby nedošlo k náhodnému pozření přípravku zvířetem, navíc některé insekticidy se mohou vstřebat do organizmu již pouhým stykem s pokožkou, nebo vdechnutím. Z hlediska zachování dobrého zdraví vašeho miláčka je tedy nesmírně důležité aplikovat spreje proti hmyzu jen v dobře větraných prostorách a zejména bez přítomnosti zvířat. Samozřejmostí je nedovolit výběh psům nebo kočkám v trávě nebo v okolí stromů s čerstvě aplikovanými pesticidy.

Příznaky otravy zvířat pesticidy : Příznaky otravy psů či koček pesticidy se projevují dle velikosti dávky, která se do těla dostala. Mezi nejvýraznější příznaky otravy patří od neklidu, salivace, ( zvýšená produkce slin ), nechutenství, zvracení, zvýšené močení, zrychlený tep až po svalové křeče různé intenzity. Tento závažný zdravotní stav zvířete v důsledku otravy pesticidy může přejít až v koma a smrt v důsledku selhání dýchacích svalů.

Mezi nejvíce pro psy a kočky jedovaté látky patří zejména tyto pesticidy :

  • herbicidy ( pesticidy k likvidaci nežádoucích rostlin )
  • moluskocidy ( pesticidy na hubení měkkýšů, např. metaldehydy, karbanáty )
  • fungicidy ( pesticidy k hubení hub, např. oxychlorid měďnatý )
  • insekticidy ( přípravky na hubení hmyzu, např. karbanáty, organofosfáty, pyrethroidy, chlorované uhlovodíky )

Některé pesticidy působí toxicky také na játra zvířat. U těchto typů intoxikací se kromě příznaků nervových může po zvládnutí prvotních příznaků otravy objevit i selhání jater, které se projeví jako nechutenství, zvracení, zápach z tlamy, zvýšené pití a močení. I tento závažný zdravotní stav způsobený otravou pesticidy může přerůst až v koma a následnou smrt zvířete. Řada pesticidů rovněž narušuje hormonální systém zvířat.

PRVNÍ POMOC při otravě zvířat pesticidy : První pomoc závisí od cesty, kudy se jed do organizmu zvířete dostal. Znamená to tedy při dotykových jedech omytí a vícenásobné ošamponování zvířete a zejména místa potřísněného toxickou látkou a vyvolání zvracení. Následná terapie se vykonává dle rozvinutí příznaků otravy zvířete. Veterinární lékař podává dle nejlepší volby různé druhy spasmolytik k potlačení křečí a svalových stahů. Součástí veterinární léčby je rovněž infuzní terapie na podporu vylučováni toxinu z těla zvířete. Pokud máte byť jen sebemenší podezření na otravu vašeho psa či kočky pesticidy, vždy volejte ihned veterinární pohotovost a nechte si odborně poradit jak právě ve vašem konkrétním případě postupovat. Jediný telefonát veterinárnímu lékaři může zachránit život Vašeho zvířátka.

e) OTRAVA PSŮ A KOČEK PO UŠTKNUTÍ HADEM :

Uštknutí Zmijí obecnou může mít zejména pro malá plemena psů fatální následkyNa území České republiky dochází každoročně k několika málo případům uštknutí psa hadem. Jediný jedovatý had na našem území je Zmije obecná ( Vipera berus ), která naštěstí patří mezi druhy se slabším typem jedu a také díky taktice útoku - rychle kousnout a rychle se stáhnout – nedochází k vymáčknutí celé zásoby jedu z jedového váčku, čímž je snížena dávka jedu vpraveného do těla zvířete. Uštknutí Zmijí obecnou nebezpečná jsou zejména pro menší plemena psů, u kterých dochází k výraznějším projevům otrav a někdy až smrti. Větší plemena psů s hmotností nad 20 kg mají vysokou šanci vyváznout z uštknutí Zmijí obecnou bez větších následků.

Účinek jedu Zmije obecné : Hlavní účinek zmijího jedu je hematotoxický, nekrotický a antikoagulační. V důsledku tohoto působení dochází k šoku, rozpadu červených krvinek, cév a následně okolitých tkání v ráně po uštknutí. Toxicita jedu Zmije obecné je srovnatelná s jedem kobry indické nebo chřestýše brazilského. Třebaže se při náhodných odběrech projevily výjimky, u většiny dospělých zmijí množství sušiny jedu nepřesahuje 15 mg, což znamená asi 60 % odhadované smrtící látky pro dospělého člověka. Tyto dávky zmijího jedu však mohou být smrtné pro vašeho pejska či kočku.

PRVNÍ POMOC při uštknutí psa Zmijí obecnou : Nejdůležitější je samozřejmě prevence, která spočívá v tom, že malá plemena psů, hlodavce či kočky se snažíme na místa, kde by mohlo dojít k uštknutí zmijí nevyvádíme – vyvarujeme se tedy zejména s malými plemeny při procházkách mýtinám s kamením, kde se hadi rádi vyhřívají. První pomoc při uštknutí psa Zmijí obecnou spočívá především v omezení pohybu a zklidnění zvířete, případně chlazení rány a celkově těla psa. Při uštknutí psa Zmijí obecnou je nanejvýše důležité okamžitě vyhledat veterinární pohotovost, kde veterinární lékař aplikuje kortikoidy na zpomalení postupu příznaků otravy a podá intravenózní infuzi na podporu funkcí organizmu. Bohužel, sérum proti jedu Zmije obecné je nedostatkovým zbožím i v „lidské“ medicíně.

Informace o séru při uštknutí zmijí : V současné době není v České republice registrováno specifické antidotum ( protijed ) při uštknutí Zmijí obecnou. Pro tyto účely je, v režimu specifického léčebného programu schváleném Ministerstvem zdravotnictví ČR dostupný přípravek Viper Venom Antitoxin inj. 1x5ml/500UT, obsahující účinnou látku Immunoserum contra venema viperatum Europerarum. Uvedený léčivý přípravek je registrován a vyráběn polskou společností BIOMED Sera and Vaccine Production Plant a výhradním distributorem pro Českou republiku je společnost Biotika Bohemia s.r.o.

Výdej přípravku Viper Venom Antitoxin inj. 1x5ml/500UT je vázán na lékařský předpis. V případě akutní potřeby uvedeného přípravku se obraťte přímo na společnost Biotika Bohemia s.r.o., tel.: 244 464 454 nebo 737 956 766. ( http://biotika-bohemia.cz/ ) ( http://www.sukl.cz/informace-sukl-o-dostupnosti-sera-proti-ustknuti-zmiji )

f) OTRAVY PSŮ A KOČEK ŘASAMI :

Nebezpečnou otravu psa nebo kočky může způsobit vodní květ obsahující toxiny působící na játra zvířatOtravu nejen psů ale i koček způsobují v případě otravy řasami tzv. kyanobakterie, které tvoří zelenomodrý „vodní květ“. Tyto řasy mohou tvořit neurotoxické alkaloidy, tedy jedy působící na nervový systém, a nebo hepatotoxické peptidy (bílkoviny poškozující játra). Voda navíc může obsahovat i různé splavené pesticidy, kdy tato kombinace toxických látek může být pro vaše zvířátko velmi nebezpečná. Otravy zvířat řasami se objevují v době, kdy je vodní květ zformován do povrchové pěny na hladině rybníků, stojatých vodních ploch či louží. Naštěstí jsou psi a kočky vůči těmto toxinům méně vnímaví oproti např. přežvýkavcům.

Příznaky otravy řasami : Příznaky otravy psů a koček řasami se začínají projevovat již několik minut po napití se takto kontaminované vody. Otrava zvířete řasami se projevuje zvracením, chozením dokola kolem jednoho bodu, křečemi, abdominálním (břišním) dýchaním, cyanózou, tedy zmodráním jazyka, ale i jiných prokrvených částí těla a následně až komatem, které může končit i smrtí. Někdy se u zvířat může projevit fotosenzibilizace kůže projevující se kopřivkou a prokrvením až ztrátou srsti v místech exponovaných sluncem tj. zejména nos, ušní boltce a záda. Smrt otráveného zvířete může nastat od několika hodin po několik dnů po pozření toxinů.

PRVNÍ POMOC při otravě zvířete řasami : První pomoc spočívá hlavně v prevenci a zabránění pití podezřelé vody hlavně v letních měsících v nadměrně zemědělsky využívané oblasti kdy splavované živiny z polí způsobují nadměrný porost řas zejména v stojaté vodě.

g) OTRAVY PSŮ A KOČEK POKOJOVÝMI KVĚTINAMI :

Diffenbachia patří mezi rostliny, které mohou vyvolat otravu zvířeteVelké množství druhů v domácnostech pěstovaných pokojových rostlin obsahuje nějaký druh toxinu. Bohužel, tyto toxiny se v rostlinách vyskytují v různých koncentracích a tyto toxiny jsou více či méně jedovaté pro doma chované zvířectvo. Mezi nejčastěji pěstované jedovaté rostliny v domácnostech patří zejména Anturie - Toulitka, Brambořík perský, Dieffenbachie mramornatka, Filodendron, Monstera, Šplhovník či Toulcovka. Tyto rostliny po požití způsobují podráždění až poškození sliznic ústní dutiny a horních dýchacích cest s následnými otoky, které mnohou být příčinou i udušení zvířete. Vždy rovněž platí, že čím mladší a menší zvíře, tím vyšší je jeho ohrožení otravou jedem z doma pěstovaných pokojových rostlin.

Některé kultivary takto působících rostlin mají nebezpečné látky odbourané, a tak se jednotlivé exempláře rostlin mohou svou nebezpečností značně lišit. Proto je nejvhodnější se před koupí každé nové květiny informovat o jedovatých látkách v rostlině a dle toho umístit rostlinku vždy tak, aby pokud možno nebyla v možném dosahu domácího mazlíčka. Máte-li podezření na intoxikaci zvířete z důvodu možného pozření jedovaté rostliny ( objevíte-li například po příchodu do místnosti okousané listy ) ihned kontaktujte veterinární pohotovost a sdělte lékaři druh rostliny, kterou zvíře pozřelo, předpokládané množství a případné projevy. Včasný zásah veterináře může zabránit vážným zdravotním komplikacím vašeho zvířecího miláčka.

První pomoc při podezření na otravu Vašeho psa nebo kočky:

( Vždy je nanejvýš vhodné kontaktovat veterinární pohotovost )

1. VYVOLEJTE U ZVÍŘETE ZVRACENÍ
V první řadě se snažte eliminovat množství pozřené dávky nejlépe vyvoláním zvracení, a to pokud možno co nejdříve. Zvracení vyvolané po více než 4-5 hodin po předpokládaném pozření jedu je spíše kontraproduktivní z důvodu spíše rozrušení zvířete a možného urychlení nástupu příznaků otravy. Zvracení lze u zvířat vyvolat více způsoby, kdy nejvhodnější je použít 3% peroxid vodíku, který doporučuji zředit na poloviční koncentraci vodou. Tento ředěný roztok pak aplikujeme do tlamy zvířete a to nejlépe injekční stříkačkou, kde při polykání začne šumět a následně v žaludku zvířete způsobí nadýmání, které vyvolá zvracení. Je vhodné pak tyto zvratky zkontrolovat, abychom se přesvědčili o vyloučení granulí, nebo jiných částeček, ve kterých je jed obsažen.

2. PODEJTE ZVÍŘETI ČERNÉ UHLÍ
Vhodné je aplikovat zvířeti medicinální černé uhlí, které má schopnosti navázat na sebe toxiny v dávce i půl tablety na kg živé hmotnosti zvířete.

3. KONTAKTUJTE VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE
Samozřejmě je vždy nanejvýš vhodné kontaktovat veterinárního lékaře pro konzultaci dalšího postupu a případně pro aplikaci dalších antidot či intravenózni infuze. Včasný zásah veterinárního lékaře může vašemu miláčkovi zachránit život.

4. INFORMUJTE OKOLÍ A POLICII ČR
Další postup v případě nálezu otrávené návnady, by měl směrovat ke kontaktu Policie ČR, Městské police a snažit se informovat co nejširší okolí o této hrozbě.