Právní podmínky

 • Kopírování grafických prvků včetně fotografií zvířat, věcí a osob zveřejněných na této webové stránce je zapovězeno bez souhlasu provozovatele.
 • Grafické prvky, které jsou zobrazeny pod licencí Creative Commons ( CC - https://www.creativecommons.cz/licence-cc/varianty-licence/ ) na této webové stránce jsou volně šiřitelné pouze se souhlasem provozovatele .
 • Některé grafické prvky užité jako demonstrační pocházejí ze zdrojů pod licencí CC, zejména : https://www.wikipedia.org | https://www.pixabay.com | www.pexels.com.
 • Některé grafické prvky jsou užity v souladu s licencí CC0 - Žádná práva vyhrazena" - https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/.
 • Kopírování textů zveřejněných na www.veterina-seman.cz je zapovězeno bez výslovného souhlasu provozovatele.
 • Veškeré fotografie zvířat, lidí a věcí jsou zveřejněny a případně následně sdíleny na sociálních sítích pouze a jen s dostatečným ( alespoň s verbálním ) souhlasem osob, které jsou na fotografiích zobrazeny a nebo se souhlasem osob, v jejichž jsou zvířata či věci vlastnictví. Dříve, než se rozhodnete použít jakýkoliv grafický prvek či obrazovou informaci této webové prezentace( https://veterina-seman.cz )  jakýmkoliv způsobem, kontaktujte správce nebo provozovatele této internetové prezentace
 • Veškeré ceny uvedené na této webové prezentaci jsou uvedeny včetně aktuální sazby DPH a jsou orientační. Ceny uvedené na této webové prezentaci nejsou právně vymahatelné, což se týká především cen účtovaných za výkon ( výkony ) lékaře ( lékařů ). Závěrečná, výsledná částka účtovaná za výkon ( výkony ) lékaře ( lékařů ) se odvíjí vždy od individuálního zákroku ( zákroků ).
 • V případě využití veterinární pohotovosti Vám může být účtován příplatek dle aktuálního ceníku.
 • Veškeré ceny jsou uvedeny v Korunách českých ( Kč )
 • V případě platby platební kartou prostřednictvím online platebního terminálu Vám může být účtován poplatek za platbu platební kartou dle aktuálního sazebníku vydavatele bankovní ( platební ) karty a ( a nebo ) dle aktuálního sazebníku provozovatele platebního terminálu.
 • Informace o souborech cookies naleznete klikem na tento odkaz
 • Drobné dotazy a konzultace po telefonu či prostřednictvím elektronické pošty poskytujeme chovatelům bez poplatků.