Soukromí

  1. Provozovatelem této internetové prezentace https://wwww.veterina-seman.cz ( dále jen web či internetová prezentace ) je MVDr. Boris Seman, IČ : 03300978, Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem Mikulovská 4053 / 8, 62800 Brno, tel. : +420 777 478 007, e-mail : veterina-seman@email.cz.
  2. Osobní údaje : Při vyplnění kontaktního formuláře na webu poskytujete některé vaše osobní údaje. Rovněž při užívání webu dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů. Zadáním osobních údajů do kontaktního formuláře a užíváním webu souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů až do okamžiku vyjádření nesouhlasu.
  3. Jiné údaje, které jsou technologicky získávány v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče a typ operačního systému, doba a počet přístupů na web a informace z cookies.
  4. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).
  5. Odstranění osobních údajů. Domníváte-li se, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, je možné provozovatele požádat písemně o vysvětlení a nebo písemně požádat, aby tento stav odstranil, zejména likvidací Vašich osobních údajů.
  6. Autorská práva : Některé části této internetové prezentace mohou být chráněny autorským právem, kdy se jedná zejména o grafické prvky, fotografie, audiovizuální, vizuální či audio záznamy. Je zapovězeno tyto materiály bez předchozího souhlasu provozovatele kamkoliv stahovat, ukládat, upravovat či jinak dále používat pro jakékoliv účely. Pokud máte zájem o výše specifikované materiály, proveďte tak elektronickou poštou na e-mailovou adresu provozovatele. Provozovatel s Vámi následně dojedná individuální  podmínky jejich využití. Výše uvedený materiál, tedy grafické prvky, fotografie, audiovizuální, vizuální či audio záznamy umístěné na www.veterina-seman.cz můžete jakkoliv šířit prostřednictvím přímých url adres na tomto webu ( hypertextových odkazů ), prostřednictvím sociálních sítí, e-mailem, či technologiemi pro šíření url adres ap.
  7. Právní ujednání : Objednávky či dotazy, které zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře považuje provozovatel za nezávazné, do okamžiku písemného, telefonického nebo e-mailového potvrzení. Objednávku tedy provozovatel považuje za nezávaznou do doby, než je přesný termín, hodina a místo závazně potvrzeno.  
  8. Upozornění : Provozovatel upozorňuje, že kliknutím na některé odkazy může dojít k opuštění tohoto webu přesměrováním na internetové prezentace třetích stran. Provozovatel odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. 
  9. Vyloučení odpovědnosti : Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích stran do této internetové prezentace či důsledkem jejího nesprávného či protiprávního užití
  10. Informace o souborech cookies naleznete na samostatném odkazu www.veterina-seman.cz/cookies 
 

 

Tyto podmínky jsou platné k 01.10 2017