Nezapomínejme na pravidelné očkování

Nezapomínejme na pravidelné očkování u psů

Očkování psů, podobně jako očkování dalších zvířat, patří mezi základní součásti preventivní péče. Vakcinace psů, tedy jejich očkování patří mezi ty základní preventivní opatření, které Vašeho domácího mazlíčka chrání se značnou intenzitou proti nakažlivým onemocněním. 

Očkováním psů lze zabránit vážné poruše zdravotního stavu

Očkováním psů lze zabránit vážné zdravotní poruše zdravotního stavu pejska a v těch nejhorších případech lze říci, že nedostatečná či vůbec žádná vakcinace psa může dokonce mít za následek smrt nakaženého, nemocného zvířete. V rámci očkování psů, podobně jako tomu je při očkování jiných zvířat, jde o to, aby si organismus psa vytvořil v rámci očkování „paměťové buňky“, které jsou nutné proto, aby byly v budoucnu schopné původce rozeznat a spustit reakci v organismu zvířete.

Nejen v rámci očkování psů rozlišujeme dva typy očkovacích látek

Vakcíny psů i vakcíny pro další zvířata dělíme na vakcíny živé, ve kterých není původce infekčního onemocnění zvířete usmrcen, ale pouze oslaben. Poté, co je pes naočkován se virus dále mírně množí v organismu, čímž je velmi silně stimulována imunita. Mrtvé vakcíny jsou ty očkovací látky, ve kterých je původce již usmrcen. Imunitní reakce organismu psa může být v rámci očkování mrtvou vakcínou nižší, a proto se k „mrtvým“ očkovacím látkám přidává adjuvans, které může v místě vpichu vyvolat mírnou místní reakci, kterou však v naprosté většině případů očkování nezaznamenáváme. Adjuvans prodloužuje přítomnost očkovací látky v krvi, napomáhá pohlcení antigenu buňkami prezentujícím antigen, aktivuje makrofágy a lymfocyty a podporuje produkci cytokinů. Mezi nejčastěji používaná adjuvans patří hydroxid hlinitý a parafínový olej.